آئینه

آئینه

با محوریت آئین ها و سبک زندگی خانواده ی ایرانی
آئینه اپلیکیشنی با رویکرد معرفی آئین ها و سبک زندگی خانواده‌ی ایرانی است. 
این اپلیکیشن علاوه بر داشتن محتوای اطلاعاتی برای هر شخص در هر گروه سنی در خانواده، خدمات متناسب آن ها را نیز ارائه می دهد. 

 

امکانات و قابلیت ها

آئینه شامل بخش های: 
محتوایی: اهل خانه 
سرویس های عمومی 
و سرویس های هیجانی می باشد.